Mirakl Holubice

http://www.chmirakl.cz

Z dobrovolné skupiny nadšených lidí a koní se dne 3. 10. 2012 stala C. H. Mirákl, o.p.s., která vznikla za účelem rozvoje znalostí a provádění praktické aplikace hiporehabilitace, jako léčebné rehabilitace na koni. Věříme, že není lepší učitel pohybu než kůň.

Naším cílem je zkvalitňovat životy rodin s dětmi (s postižením), a to pomocí metod, jako je hiporehabilitace, ale i canisterapie, muzikoterapie aj. Chceme nabídnout alternativy ke klasické rehabilitaci a zajistit rodičům možnost získat pro své dítě komplexní péči v oblasti motorické, ale i psychické a sociální.

Našimi klienty jsou především děti, a to již od 3 měsíců věku. Zaměřujeme se na neurologické a ortopedické diagnózy, dále na genetické onemocnění, poúrazové stavy či zrakové a sluchové postižení, zároveň i na lehké funkční problémy pohybového systému a prevenci jejich vzniku. Nabízíme i aktivity s využití koní, což umožňuje dětem přechod z „terapie“ do volnočasové aktivity.

Věnujeme se i výzkumné činnosti a propagaci oboru hiporehabilitace. Spolupracujeme s výzkumnou sekcí FTVS UK a snažíme se objektivizovat výsledky hipoterapie pomocí terénního EMG. Jsme členy Klinické zájmové skupiny Hipoterapie, jejíž cílem je zpracovávat standardy péče v hipoterapii, aktivně se setkávat a pořádat vzdělávací workshopy a inovativni kurzy pro fyzioterapeuty i ostatní odobornou i laickou veřejnost.

Aktivně jsme se účastnili s přednáškou Hipoterapie v rané péči (Mgr. Kateřina Čapková) celosvětové konference o hiporehabilitaci v Athénách v roce 2012, v roce 2015 celosvětové konference v Taiwanu s přednáškou Efekt intenzivní hipoterapie u dětí s DMO (Mgr. Kateřina Čapková) a Výchova a výcvik koně v hipoterapii v rané péči (Mgr. Kateřina Karásková). Pořádáme kurzy pro odbornou veřejnost, nabízíme praxe, stáže a výcvik hiporehabilitačních koní.

V roce 2014 jsme získali akreditaci na pořádání certifikovaného kurzu Hipoterapie u dětské mozkové obrny od MZ ČR.